Belgelerimiz

Kalite Politikası ve Amaçları

Gökmen plastik çalışanları, hata oranlarını, israfı, değer katmayan tüm maliyet unsurlarını yalın üretim çerçevesinde, kaynakta kalite prensibi ile ortadan kaldırmayı amaçlar.Hedefimiz, sürekli yenileyen ve geliştiren bir yapıda, çalışanlarının tümünün katılımı ile kalite kontrolü minimize etmek, verimliliği ve kapasite kullanımını artırmak, sevkiyat performansını geliştirmek ve sonuç olarak az maliyetle en üst kaliteye ulaşmak